Book Now on MassageBook.com!


We help people heal themselves 

Waxing • Eyebrow Wax - $15 
 • Lip Wax - $10
 • Chin Wax - $15
 • Full Face Wax - $30
 • Cheek Wax - $18
 • Under Arm Wax - $25
 • Full Arm Wax - $40
 • Leg Wax - Full $65/Half $30
 • Back Wax - $50
 • Chest Wax - $50
 • Stomach Wax - $25
 • Bikini Wax - Full $45/Line $38
 • (We don't do men's bikini) 
eyebrow waxing